Nasa bingit na ng pagkawala ng iyong tahanan? Hayaang makatulong kami.

Ang Nevada Affordable Housing Assistance Corporation (NAHAC) ay pinili ng estado ng Nevada upang pangasiwaan ang free-to-qualify na programa kung saan walang mga singil na natamo ng mga nag-a-apply.

Huwag kang mag-alala. May pag-asa pa. Narito na ang tulong.

Alamin kung kwalipikado ka.
Pamilyang nakangiting magkasama sa sopa
Pamilyang militar na naglalakad sa parke
Bata sa balikat ng lolo
Pamilyang kumakain ng hapunan
Babae na tumutulong sa kanyang ina sa mga papeles
Batang mag-asawang may tuta